Polityka prywatności

Informacje wstępne

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), poniżej wskazuje się zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: „https://trademarketing.info.pl” (dalej jako: „Serwis”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest jego właściciel, tj. Olimpia Krakowska i Elżbieta Klimko prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Emano Elżbieta Klimko Olimpia Krakowska spółka cywilna z siedzibą w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 38 lok 27, 38-400 Krosno, NIP: 6842636055, REGON: 180944224, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Dane kontaktowe Administratora:

adres tradycyjny: ul. Niepodległości 44, 38-400 Krosno

adres e-mail: office@emano.com.pl

telefon: +48 13 43 243 33

Gromadzone dane

Administrator gromadzi jedynie niezbędne dane służące do prowadzenia Serwisu oraz umożliwiania użytkownikom wykorzystywania jego funkcjonalności.

Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

Administrator gromadzi także informacje o adresie e-mail Użytkownika, jednakże tylko i wyłącznie po jego dobrowolnym podaniu przez każdego z Użytkowników przy okazji rejestracji w Serwisie lub zapisania się do Newslettera.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego przedmiotem przetwarzania danych osobowych są: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne i szybsze działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie wpływa negatywnie na działanie urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Użytkowników, ale są wykorzystywane do: (i) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników; (ii) weryfikacji i rozwoju swojej oferty; (iii) zbierania danych statystycznych.

Adres e-mail służy natomiast do możliwości przypisania poszczególnym Użytkowników osobistego konta w Serwisie i umożliwienia Administratorowi Serwisu identyfikacji poszczególnych Użytkowników korzystających z dopasowanych indywidualnie możliwości Serwisu. Przede wszystkim, zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość dodawania komentarzy do zamieszczonych w Serwisie treści, a także umożliwia Użytkownikom kontakt z jego Administratorem, za pośrednictwem Serwisu.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika Serwisu z Newslettera, adres e-mail umożliwia Administratorowi przesyłanie najnowszych informacji o działalności i samego Serwisu.

Przetwarzanie wskazanego w formularzu adresu e-mail oraz imienia i nazwiska służy wyłącznie do identyfikacji Użytkownika i zrealizowania kontaktu zwrotnego w formie wiadomości e-mail.

Podmioty, którym Administrator może udostępnić dane osobowe

Dane Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tj. operatorowi IT Serwisu, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Prawa Użytkownika w stosunku do zgromadzonych danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. dostępu do jego danych, w tym uzyskania kopii danych,

  2. żądania sprostowania danych,

  3. usunięcia danych (może być ograniczone przez inne przepisy prawa),

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

  5. wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, Użytkownik może żądać przeniesienia danych osobowych, rozumianego jako otrzymanie od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, celem przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje o danych zgromadzonych przez Administratora, a jednocześnie może żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora lub jego partnerów.

Wszelkie oświadczenia składane przez Użytkownika Administratorowi należy składać:

w formie pisemnej na adres: Trade Marketing ul. Wojska Polskiego 38 lok 27, 38-400 Krosno

w formie elektronicznej na adres: admin@trademarketing.info.pl

Każdorazowo Użytkownik otrzyma potwierdzenie w zakresie spełnienia żądania lub o odmowie jego spełnienia wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna gromadzenia danych przez Administratora

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres

Zawarcie i wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Na czas zawarcia umowy

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu

Działania marketingowe

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wycofania zgody

Każde przetwarzanie Państwa danych jest oparte na obowiązującej normie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług, w tym ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zachodzi w formie zaakceptowania regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. Podstawą do dokonywania pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty trzecie odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).